دلقک نویس

دلقک وارانه بیاندیشید

زمین خوردم

گریستم

خندیدی

خندیدم


شکستم

گریستم

خندیدی

خندیدم


مریض گشتم

خواب بودم

بیدار بودیم

بیدار شدم

خندیدی

خوب شدم


گریستم

گریستم

گریستم

نبودی

نبودی

گریستم


یگانه میم عالم

نگاهت را می خواهم

نگاهت را می خواستم

چه اینجا

چه آنجا

تنهایم گذاشتی

در اینجا

تنهایم نگذار

در آنجا

دوستت دارم

مادر


برای حامد عزیزم :(

نوشته شده در 1391/02/30ساعت 17:47 توسط پوریا کاف| 6 نظر|
ارسال به توییتر ، فیس بوک

Design By : Mihantheme