دلقک نویس

دلقک وارانه بیاندیشید

دینگ دانگ ، دینگ دانگ، دینگ دانگ، دینگ دانگ

می شنوی ؟؟

ناقوس ها باز هم زجه مادران را فریاد می کنند

آمدند

مردگان زنده

کلیسا ها باز هم پیامی دیگر دارند

جنگی دیگر در راه است

اینبار خیر و شر در یک طرف می جنگند

شاید برای بقا

نازنینم

فکر می کنم این جنگ آخر باشد

شاید

پس از آن آزادیست

بویش را در هوا احساس می کنم

فقط باید مقلوب باشیم

جنگ را باید باخت

اگر به دونبال ازادی هستی

این صدای جشن و پایکوبی فشنگ هاست که می آید

باز هم آواز جنگ را می خوانند

این مردگان متحرک ،

به جشنشان برویم ؟

نوشته شده در 1391/02/14ساعت 14:07 توسط پوریا کاف| 0 نظر|
ارسال به توییتر ، فیس بوک

Design By : Mihantheme