دلقک نویس

دلقک وارانه بیاندیشید

در زندگی حرف هایی هستند که شما ادامه ی زندگی هنری خویش را در بزبان نیاوردن این حرفا ها میبینید
اگر این حرفا ها را خواسته یا ناخواسته به زبان بیاورید
بسته به میزان درک دیگران عکس العمل هایی خواهید دید که انگشت به دهان میمانید
اما در کمال تعجب میبینید که به شما می خندند و حرف های شما را مانند تک تک طنزهایی که سروده اید برداشت می کنند
و به تمام استعداد های شکفته ی شما درود می فرستند و سعی می کنند توجه بیشتری به حرف های خاصی بکنند که شما خواسته یا نا خواسته به زبان آورده اید
مبادا نکته ی طنز گونه ای از درد و دل شما را از دست بدهند
این حرفا شاید واقعیت زندگی شما باشند
یا شاید تنها و تنها طنزی دیگر باشند از ذهن بایپولار شما که بی آنکه بدانید خلقشان کرده اید

نوشته شده در 1390/12/23ساعت 15:23 توسط پوریا کاف| 4 نظر|
ارسال به توییتر ، فیس بوک

Design By : Mihantheme